Security Operation Center

SYSTEMY KLASY WEB APPLICATION SECURITY (WAF)

System klasy WAF automatycznie rozpoznający strukturę aplikacji, jej komponenty oraz przewidywane zachowanie użytkowników. Imperva WAF automatyzuje proces zabezpieczenia aplikacji poprzez automatyczną budowę profilu aplikacji, tworzenie zbioru reguł i listy akceptowalnych zachowań użytkownika. Z biegiem czasu włącza ona w profil aplikacji wykonywane planowo zmiany w jej architekturze. Dynamic Profiling eliminuje potrzebę manualnego konfigurowania i aktualizowania adresów URL, parametrów aplikacji oraz plików cookie. WAF dysponuje także ogromną liczbą konfigurowalnych, wbudowanych polityk i reguł, dzięki którym wykrywana jest pełna gama ataków na aplikacje WEB.

ThreatRadar Reputation Services. ThreatRadar to jeden z modułów uzupełniających Web Application Firewall, który zapewnia automatyczną klasyfikację adresów IP klientów korzystających z serwisu WEB. ThreatRadar przeciwdziała zautomatyzowanym atakom (np. phishing IP, szkodliwe adresy IP, adresy o złej reputacji) poprzez integrację wiarygodnych informacji na temat znanych źródeł ataków z systemami ochrony SecureSphere. ThreatRadar jest w stanie szybko i skutecznie zatrzymać ruch sieciowy z potencjalnie groźnych źródeł zanim atak zostanie zainicjowany, bądź wzbogacić analizę podczas wystąpienia alertu.