Security Operation Center

SYSTEMY DO KLASYFIKACJI DOKUMENTÓW

Wprowadza możliwość uzupełnienia mechanizmów automatycznego klasyfikowania dokumentów oraz poczty elektronicznej o nieocenioną w takich przypadkach wiedzę użytkownika, dotyczącą poufności tworzonych przez niego treści.

Główne cechy system klasyfikacji dokumentów:

  1. Wymuszanie klasyfikacji dokumentów na ich twórcach. Tukan GREENmod przed zapisaniem nowych dokumentów wyświetla okno dialogowe, w którym użytkownik musi określić stopień poufności dokumentu.
  2. Klasyfikowanie wysyłanych wiadomości pocztowych.
  3. Klasyfikowanie wcześniej utworzonych dokumentów.
  4. Zapewnianie zgodności z regulacjami. Tukan GREENmod, poprzez wymuszenie klasyfikowania każdego nowotworzonego dokumentu, zapewnia zgodność ze szczególnymi regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, dotyczącymi na przykład instytucji finansowych (np. takimi jak Rekomendacja D Komisji Nadzoru Bankowego).
  5. Możliwość dostosowania struktury klasyfikacji do własnych potrzeb. Rozwiązanie zapewnia pełną elastyczność definiowania poziomów klasyfikacji wraz z ich zagnieżdżaniem.
  6. Zabezpieczenie przed obniżeniem poziomu klasyfikacji.
  7. Integracja z systemami klasy DLP.
  8. Centralne zarządzanie i raportowanie oraz monitorowanie działań użytkowników, związanych z klasyfikacją dokumentów oraz dostępem do chronionych informacji.
  9. Wsparcie dla wielu wersji Microsoft Office.