Security Operation Center

SYSTEM KLASY DATA LOSS PREVENTION (DLP)

Jest kompleksowym rozwiązaniem, chroniącym przed wyciekiem poufnych informacji z firm. Zapewnia on skuteczne metody zapobiegające utracie danych, przez co zabezpiecza organizację przed stratami finansowymi, narażaniem wizerunku przedsiębiorstwa i jego marki oraz przed utratą zaufania Klientów.

Rozwiązanie klasy DLP pozwala zapewnić również zgodność z regulacjami prawnymi, przepisami branżowymi i państwowymi, takimi jak PCI-DSS, wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych RODO , czy zalecenia .

Główne cechy DLP Endpoint:

 1. Ochrona oparta na tzw. TAG’owaniu plików.
 2. Zapobieganie przed niekontrolowanym wyciekiem informacji na poziomie komputera (polityki per user/ grupa w AD lub per komputer).
 3. Centralne zarządzanie politykami oraz konfiguracja poprzez serwer ePO (integracja z AD).
 4. Zbieranie informacji (dowodów) o działalności użytkownika wraz z możliwością wglądu w kopie przesłanych plików (analiza dochodzeniowa).
 5. Generowanie raportów o wrażliwych zasobach.
 6. Kontrolowanie transmisji wrażliwych danych, niezależnie czy pracownik jest online, czy offline. Ochrona również po przejściu stacji w tryb awaryjny.
 7. Ochrona treści dokumentu (np. numery kart kredytowych, PESEL, NIP).
 8. Ochrona na poziomie udostępnionego zasobu.
 9. Ochrona na poziomie aplikacji (np. MS Excel).
 10. Ochrona zarejestrowanych dokumentów.
 11. Identyfikowanie poufnych dokumentów na stacjach końcowych.
 12. Łatwe i szybkie wdrożenie oprogramowania oraz zarządzanie politykami w obrębie całej firmy.
 13. Umożliwianie podejmowania szybkich i skutecznych decyzji.
 14. Znaczne podniesienie poziomu kontroli.
 15. Obniżenie kosztów działań związanych z zabezpieczaniem informacji.
 16. Natywna Integracja z systemami do klasyfikacji dokumentów (GRENmod firmy Tukan IT, Titus, Boldon James).
 17. Ochrona przed wyciekiem także w trybie offline, bez dostępu do sieci firmowej.